Autisme

Autisme – hva vet vi?

Ingen med autisme er like. Autister er som alle andre, unike individer med sine særegenheter. Men det er noen karakteristiske symptomer som går igjen, og dét er grunnlaget for å stille diagnose og tilrettelegge behandling og oppfølging.

Les mer om autisme

Søvnproblemer som følge av autisme

Søvn og spisevansker er vanlig ved autisme. Mennesker med autisme kan være såkalt særspiste og de strever med å få tilstrekkelig søvn. Forsker og lege Maj-Britt Posserud forklarer hvorfor søvnen ofte forstyrres ved autisme.

Les mer om søvn og autisme
Se flere aktuelle saker