ADHD

ADHD hos voksne

Indre uro, konsentrasjonsvansker, glemsomhet og manglende selvkontroll er noen av symptomene ved ADHD hos voksne. Å leve med ADHD kan by på utfordringer. Tilrettelegging og støtteverktøy i hverdagen kan være til hjelp. Det finnes også ulike medisinske og ikke-medisinske behandlingsformer.

Les mer om ADHD hos voksne

Verktøy for en enklere hverdag for deg med ADHD

Vi har utviklet en verktøykasse med 12 enkle hjelpemidler for deg med ADHD. Hvert verktøy er en kortfattet brosjyre om vanlige hverdagsproblemer som kan oppstå hos voksne med ADHD.

Se verktøyene her, og last ned

ADHD barn

Uro i kroppen og dårlig konsentrasjon kan være tegn på ADHD hos barn. Det kan være store ulikheter fra barn til barn. ADHD er en nevrobiologisk tilstand, der genetiske og miljømessige faktorer påvirker hvordan tilstanden oppleves hos barnet.

Les mer om ADHD hos barn
Se flere aktuelle saker