ADHD hos voksne

ADHD hos voksne

Indre uro, konsentrasjonsvansker, glemsomhet og manglende selvkontroll – dette er noen av symptomene ved ADHD hos voksne. Når utfordringene ved ADHD blir for store kan det være behov for behandling. Men hva er god og riktig behandling? Og hvordan opptrer ADHD hos voksne?

ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)er en nevrobiologisk tilstand, der genetiske og miljømessige faktorer påvirker hvordan tilstanden oppleves. Det betyr at voksne personer med ADHD opplever ADHD veldig forskjellig, avhengig av hvordan de lever livet sitt.

Spesialister utreder diagnose

Samfunnet vårt er bygget rundt forventninger til hvordan vi skal oppføre oss og hva vi skal bidra med. Voksne med ADHD opplever i stor grad at de ikke klarer å leve opp til forventninger og krav, og de kan plages av en følelse av ikke å være gode nok. De strekker ikke til i hverdagen. Kolleger, familie og venner kan også oppleve frustrasjon når energien tar overhånd, humøret er ustabilt eller oppgaver ikke blir løst.

Mange opplever det som en lettelse å få stilt en ADHD-diagnose. Men det kan også gi økt uro. Derfor er det viktig med en god utredning av symptomene slik at riktig behandling kan gis. Noen kan få veldig god hjelp ved struktur og rutiner. Andre har behov for en kombinasjon av medikamenter og behandlingsprogrammer som jobber med de psykologiske utfordringene og mestring av hverdagens praktiske gjøremål.

ADHD-symptomer hos voksne

Det er ikke mulig å ta tester eller medisinske prøver for å kartlegge en eventuell ADHD-diagnose hos voksne. I stedet utredes personen hos spesialister som vil se på typiske symptomer ved ADHD. Symptomene ved ADHD hos voksne kan deles inn i tre hovedområder, med mer detaljerte underkategorier.

 1. Hyperaktivitet
  Uro i hender og føtter
  Mye energi, drevet av en indre motor
  Rastløshet, indre uro
 2. Impulsivitet
  Vansker med å vente på tur
  Avbryter eller forstyrrer andre
  Handler uten å tenke seg om
 3. Oppmerksomhetsvansker
  Skifter stadig fra en aktivitet til en annen
  Vansker med å organisere oppgaver og aktiviteter
  Vansker med å gjennomføre oppgaver
  Problemer med å følge instruksjoner
  Distraheres lett

Mange har perioder i livet der de kan oppleve typiske symptomer på ADHD. Det kan skyldes stress eller krevende livssituasjoner. Ved ADHD er symptomene langvarige, det vil si at de er mer eller mindre konstante. Spesialistene vil også kartlegge hvilke symptomer som var til stede før personen fylte 12 år. ADHD hos voksne kan oppleves helt annerledes enn hos barn, men alle voksne med ADHD har hatt symptomer fra de var barn. Disse inngår i en utredning og diagnose.

Voksne med ADHD har krav på tilrettelegging og forståelse. Det gir viktig kontroll over egne rutiner og daglige gjøremål.
Voksne med ADHD har krav på tilrettelegging og forståelse. Det gir viktig kontroll over egne rutiner og daglige gjøremål.

Skiller mellom ADHD og tilleggslidelser

Mange voksne med ADHD fungerer godt når de har fått stilt diagnose og har et støttende behandlingsprogram tilgjengelig. Men dersom tilstanden ikke blir kartlagt kan det føre til tilleggslidelser, også kalt komorbide lidelser.. Dette kan være angst, depresjoner, søvnproblemer eller fysiske smerter som følge av indre stress og uro. Tilleggslidelser kan kreve et eget behandlingsløp.

ADHD er en tilstand, ikke en sykdom, og belastningene ved ADHD varierer fra person til person. Har du ADHD, eller er pårørende, kan finner du gode råd til et enklere liv med ADHD her.

C-APROM/NO/ELVA/0024