Leve med ADHD

Leve med ADHD

Du skal liksom være voksen og takle hverdagslige oppgaver. For alle andre ser det så enkelt ut. For deg er oppgavene kaotiske og vanskelige å gjennomføre. Slapp av, du har bare ADHD. Det er ikke en sykdom, men en tilstand som krever rutiner, struktur og ikke minst selvinnsikt.

Du klarer det! Selv om tankene flyr, du mister interessen eller rastløsheten nesten driver deg til vanvidd. Første skritt på veien mot et håndterlig liv med ADHD er å hjelpe deg selv. Eller be andre hjelpe deg.

Bli kjent med deg selv

Det er enklere å mestre livet når vi kjenner oss selv. Alle er forskjellige, også mennesker med ADHD. Er du introvert eller ekstrovert? Liker du et høyt aktivitetsnivå, eller har du mer behov for rolige stunder? Påvirker stress søvnen? Kommer du alltid for sent til avtaler, eller er det irriterende kaos i økonomien? Lag en analyse av deg selv og livet du ønsker å leve. Og be gjerne om hjelp fra venner og familie, for de kan se andre behov enn du ser selv.
Kunsten å balansere aktivitetene dine kan du lese mer om her.

Bedre dager med god søvn

Lister og oversikt over gjøremål er gode hjelpemidler hvis du lever med en ADHD-diagnose. Kartlegg daglige rutiner, inkludert søvnvanene dine. Dårlig søvn kan forsterke ADHD-symptomer og gi mer kaotiske dager. Lag gode kveldsrutiner, der tempoet settes ned. Bytt ut skjermen med en bok og avslutt dagen med rolige gjøremål. Vær oppmerksom på hvor mye søvn du har behov for, voksne skal i gjennomsnitt sove 7-9 timer hver natt.
Her får du gode tips til kvelds- og morgenrutiner.

Tilrettelagt arbeidsliv

Å takle arbeidslivet er å takle livet. Du behøver ikke ha en ADHD-diagnose for å møte utfordringer, men det kan komplisere mestringsfølelse, forståelse og gjennomføring. Voksne med ADHD har krav på en tilrettelagt arbeidssituasjon, og NAV er en viktig samarbeidspartner for gode rammer. Voksne med ADHD har ikke plikt til å informere arbeidsgiver om diagnosen, men det kan være en fordel for gjensidig forståelse.
Få flere tips til arbeidslivet.

Fortell om behovene dine

Nettopp dialog er viktig for å unngå misforståelser og konflikter. Det er ikke et mål å være som alle andre, men det er et mål at vi skal forstå hverandres egenskaper, følelser og behov. ADHD eller ikke – jo flinkere vi er til å signalisere hvem vi er, jo enklere er det for de rundt oss å møte ADHD med forståelse.
Les mer om kommunikasjon og relasjoner.

God struktur kan bidra til å forenkle hverdagen med ADHD, og det er viktig å snakke om hvordan det er å leve med diagnosen.
God struktur kan bidra til å forenkle hverdagen med ADHD, og det er viktig å snakke om hvordan det er å leve med diagnosen.

ADHD verktøy er en samling brosjyrer som tar for seg relevante temaer for voksne personer med ADHD. Du finner alle brosjyrene her.

Organiser hverdagen

Rutiner og planlegging er viktige stikkord for struktur i hverdagen ved ADHD. Tid kan oppleves som en utfordring. Lag derfor en oversikt over hvor mye tid du bruker på hvert gjøremål. Bruk en kalender for alle aktiviteter, og sett opp sjekklister over det som må gjøres. Og igjen, ikke ha for store krav til deg selv, men vær ærlig på hvordan du må ha det for å trives. Kanskje er det viktig for deg at klesskapet er ryddig, men mindre viktig om hybelkaninen vokser litt i krokene.
Gode tips for mer orden og stuktur i hjemmet.

Snakk om følelser

Det uberegnelige følelseslivet vårt kan skape uro i hverdagen. Mange med ADHD opplever perioder med angst og depresjoner. Ikke fordi ADHD i seg selv trigger dette, men fordi de ofte lever med en følelse av ikke å strekke til i forhold til samfunnets forventninger. Våg å kjenne på følelsene dine, og snakk om følelser med en psykolog eller mennesker du stoler på.
Les mer om følelseshåndtering her.

Et viktig tips: Livet handler ikke om å unngå mislykkethet, men å lære å lykkes.

C-APROM/NO/ELVA/0023