Vær åpen om søvnproblemer

Vær åpen om søvnproblemer

Problemer med søvn kan forsterke utfordrende adferd hos barn med autisme, og kan gi krevende ubalanse i familiedynamikken (1). Ikke bare familier, men også samfunnet rammes, mener Roy Salomonsen, som er fagkonsulent ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

– Det er godt dokumentert innen forskning at søvnutfordringer og søvnproblemer forsterker utfordrende adferd hos barn med autisme. I spesielt sårbare perioder kan det føre til økt aggresjon og selvdestruktiv oppførsel, og døgnet blir så kaotisk at hele familien kan slite med å fungere normalt.

Det forteller Roy Salomonsen som er fagkonsulent ved Barnehabilitering ved UNN, og veileder ved adferdsproblemer hos barn med autisme. Han har også en master i adferdsvitenskap, og har inngående erfaring med søvnproblematikk.

– Vi møter barna i institusjon på dagtid, enten i barnehagen, på skolen eller når de kommer til oss på barnehabiliteringen? Men mye av det vi observerer kan være en konsekvens av alt det vi ikke ser. Hva skjer på kveldstid, i løpet av natten eller i tidlige morgentimer? Det er viktig at foreldre er åpne om søvnutfordringer. Da kan vi påbegynne arbeidet med bedre søvnrutiner, som igjen kan dempe utfordrende adferd, forklarer Roy.

Fagkonsulent Roy Salomonsen ved UNN har utviklet et nytt foreldreprogram for søvnproblemer ved autisme.
Roy Salomonsen ved UNN erfarer at dårlig søvnkvalitet gir utfordringer for barn med autisme og deres familier.

Når søvnvaner styrer innsovningen

Fagkonsulenten har fokus på å kartlegge barnet og familiens søvnrutiner, og han opplever ofte fremgang når etablerte vaner endres.

– Et barn som er vant til å sovne med en voksen hos seg, forbinder innsoving med nærhet. Hvis de våkner alene om natten, kan de ha problemer med å sovne igjen dersom en voksen ikke er til stede. De har rett og slett ikke lært seg å sovne inn alene. Slik havner foreldre ofte i en situasjon der enten mor eller far sover sammen med barnet hele natten, sier Roy.

– Vi ser videre at mange av barna vi jobber med får dårligere søvnkvalitet når de sover sammen med en annen person, og dermed er etablerte vaner med på å forsterke problematikken.

Å endre rutiner kan for noen være å lære seg til å sovne uten en smokk eller flaske melk, for andre må døgnrytmen legges om.

– Vi jobber med barn som ikke sovner før langt ut på natten, og som sover helt frem til lunsj. I slike tilfeller må vi sakte, men sikkert «stjele» av morgensøvnen. Vekke barnet tidligere og tidligere, samtidig som vi avtaler med barnehage eller skole at barna får hviletid i løpet av dagen, uten at de sover.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har utviklet et program for familier som opplever søvnproblemer. Vi har intervjuet fagkonsulent Roy Salomonsen om programmet. Klikk og les her!

Tidlig involvering reduserer belastning på foreldre

Roy Salomonsen har møtt mange utslitte foreldre gjennom arbeidet sitt. Søvnproblemene går utover foreldrenes evne til å fungere i hverdagen, de ramler ut av arbeidslivet og samlivet utfordres. I lengden er det uholdbart for foreldrene, og kostnadskrevende for samfunnet.

– De fleste mennesker har opplevd hva perioder med lite søvn gjør med oss. Foreldre til barn med autisme har ofte slitt med dette i mange, mange år. Jeg har stor respekt for at nattetimene i enhver familie oppleves veldig private, men jeg oppfordrer foreldre til å være åpne om søvnutfordringer. Jo tidligere vi behandlere kan kobles inn for å stabilisere søvnvaner, jo bedre er det for foreldre, for sensitive barn og for samfunnet.

Kilde: (1) Polimeni M., Richdale A., Francis A. The Impact of Children’s Sleep Problems on the Family and Behavioural Processes Related to their Development and Maintenance. E-Journal of Applied Psychology 3(1):76-85, May 2007. DOI:10.7790/ejap.v3i1.82

C-APROM/NO/Sle/0114–Mars 2022