Hva er DPS?

Hva er DPS?

Er du 18 år eller eldre og strever psykisk? Da kan det være godt å få noen å snakke med. Det finnes mange tilbud; ett av dem er Distriktspsykiatrisk senter (DPS). Vil du vite mer om DPS, les videre!

Dame hos psykolog
Illustrasjonbilde (Shutterstock)

Hva er Distriktspsykiatrisk senter, DPS?

Distriktspsykiatrisk senter er en psykiatrisk hjelpetjeneste for dem som er 18 år eller eldre. Tilsvarende for barn og unge under 18 år heter Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). BUP kan du lese mer om her. Både DPS og BUP faller inn under det man kaller for andrelinjetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Det vil si at man trenger henvisning fra førstelinjetjenesten, for eksempel fastlegen. Mer om det under.

På DPS jobber det som regel leger, psykiatere, psykologer, sosionomer og sykepleiere, og de driver med både utredning og behandling. DPS er en poliklinikk; det vil si at de først og fremst tilbyr timeavtaler på dagtid. Til en DPS kan du komme med mange ulike typer vansker, slik som depresjon, angst, rusproblemer, søvnforstyrrelser, ADHD, personlighetsforstyrrelse og mye mer, og terapeutene du møter har bred erfaring.

Hva er pakkeforløpet?

Målet med pakkeforløpet for psykisk helse og rus er å sikre at behandlingsforløpet er helhetlig og forutsigbart, og at du ikke skal utsettes for unødig ventetid. Som pasient skal du ha innflytelse på behandlingen og din tilfredshet skal måles underveis.

Pakkeforløpet starter hos fastlegen. Fastlegen sender en henvisning til spesialisthelsetjenesten. Her vurderes det om du har rett til helsehjelp. For eksempel gir ikke lettere depresjon deg rett på hjelp via spesialisthelsetjenesten, men moderat og alvorlig depresjon gjør det. Her kan du søke i prioriteringsveilederen Når det er gjort en vurdering vil du motta et brev med enten begrunnelse for avslag eller innkalling til samtale.

  1. Sentralt i pakkeforløpet er:

    Du er involvert i alle avgjørelser, slik som hvilket av behandlingstilbudene som tilbys, som du ønsker å benytte deg av.

  2. Du deltar i skrivingen av henvisningen og i planleggingen av din behandlingsplan. Du er jo ekspert på deg selv og hva du trenger, og derfor er det også viktig at du er med på å evaluere behandlingen underveis.

Les mer om pakkeforløpet på Helsenorge her

Visste du at?

  • De ansatte på DPS har taushetsplikt. Taushetsplikt betyr at det du sier til din terapeut ikke fortelles videre. Det skal føles trygt å snakke om personlige ting med din terapeut på DPS.
  • Du kan frita terapeuten helt eller delvis fra taushetsplikten, som for eksempel hvis du ønsker å ha med deg en pårørende til samtale.
  • Men, er din terapeut redd for at du skal skade deg selv eller andre, så har hen plikt til å varsle.

Les mer om taushetsplikt på Helsenorge her

Koster det noe på DPS?

Behandling på BUP og DPS dekkes av staten. Er du over 18 år, så betaler du likevel en egenandel. Denne varierer ut fra hva du trenger hjelp med. Her finner du en oversikt over egenandeler ved helsetjenester. Når du har nådd egenandelstaket, får du frikort og slipper å betale mer egenandel inneværende år.

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt med fastlegen din. Det finnes mange mennesker der ute som vil hjelpe deg. Her er også en liste over hjelpetelefoner og -chatter

Hva er stress og hvordan kan du hjelpe deg selv eller barnet ditt å bedre håndtere stress? Les mer om positivt og negativt stress her

Kilder: Helsedirektoratet.no. Psykisk helsevern for voksne, prioriteringsveileder. Hentet 30. juni 2022
Helsenorge.no. Taushetsplikt. Hentet 30. juni 2022
Helsenorge.no. Eigendelar for helsetenester. Hentet 30. juni 2022
Ung.no. Over 18 med psykiske problemer? Hentet 29. juni 2022

 C-APROM/NO/ELVA/0096 – juli 2022