Autisme og søvnproblemer påvirker hele familien

Autisme og søvnproblemer påvirker hele familien

Da Oscar fikk diagnosen barneautisme i 2016 lette mamma Line høyt og lavt for å få så mye informasjon om tilstanden som mulig. Resultatet av informasjonsøket ble at hun selv endte med å skrive boken «Oscar har autisme…». Oscar har søvnproblemer, noe som i stor grad påvirker hans og familiens hverdag.

– Jeg fikk mange spørsmål om Oscars autisme, og så et tydelig behov for å formidle informasjon, ikke minst til de yngste som et pedagogisk hjelpemiddel i skole og barnehage, forteller Line om motivasjonen for å skrive boken «Oscar har autisme…». Men som mor til en gutt med barneautisme stoppet ikke engasjementet for Oscar. Line ønsker at sønnen hennes skal få et best mulig liv, tilpasset samfunnet. Spesielt har søvn medført noen store utfordringer for hele familien.

– Veldig mange foreldre beskriver at barna deres har problemer med innsoving og dårlig søvnkvalitet. Oscar er en av disse. Han kunne ligge fra en til fire timer med voldsom uro i kroppen, sier Line.

Melatonin og søvn

Forskning har vist at søvnproblematikk og autisme henger sammen. Mange pasienter mangler melatonin, et hormon som finnes naturlig i kroppen og som bidrar til tretthetsfølelse om kvelden.

– Dårlig søvn påvirker alle type mennesker negativt. For Oscar førte det til mye «stimming», som er et engelsk ord som beskriver ufrivillige bevegelser og handlinger som autister gjør i et forsøk på å kontrollere sin indre uro. Han ble også ukonsentrert og fikk problemer med fordøyelsen i form av diaré eller forstoppelse, forklarer Line.

Ved lengre perioder med dårlig søvn får Oscar også økt appetitt og har behov for å tygge på noe hele tiden. Line vet ikke om dette skyldes at han er sliten og søker mer energi, eller om han rett og slett har mer uro i kroppen.

Lines sønn Oscar har autisme. Oscars søvnproblemer påvirker hele familien, men Line fokuserer på løsninger som gir sønnen ro og bedre konsentrasjon.

Viktig å kartlegge søvn ved autisme

Når Oscar har gode søvnperioder er han mer konsentrert, glad, roligere i kroppen og lettere å forholde seg til. Familien på tre; Oscar, lillebror og Line har BPA-assistenter som bistår også i hjemmet. Når Oscar har sovet dårlig har han behov for tettere oppfølging.

– Vi må låse inn mat og følge opp «stimmingen». Det er krevende for både lillebror som mister konsentrasjonen, og for meg som ikke får nok fokus på barn nummer to og meg selv, sier Line.

Helsetjenesten har hatt fokus på hva søvnproblemene gjør med Oscar, men spesialhelsetjenesten Tronsletten utredet forholdet mellom autisme og søvn for familien.

Familieliv-autisme
Oscar og Line har en fin dag sammen. Mamma Line har mener det trengs økt kunnskap om autisme og tidlig utredning av søvnproblemer.

– Mange steder i landet er det ikke like stort fokus på søvnproblemer og autisme, og foreldre opplever å aldri bli spurt om dette. Dermed kan det gå årevis før utredning og hjelpen foreligger, sier Line.

C-APROM/NO/SLE/0085