Takeda Neuroscience har hjernehelse i fokus

Takeda Neuroscience har hjernehelse i fokus

Forskning, innovasjon og kunnskapsformidling er sterke drivere for Neuroscience-avdelingen i Takeda i Norge. Dette er også viktige ledestjerner for det globale selskapet Takeda. Vi ønsker å forbedre hverdagen og livet til mennesker med nevrologiske lidelser og nevropsykologiske diagnoser, og vi ønsker å være en solid og kunnskapsrik aktør innen behandling av blant annet ADHD og søvnproblemer (insomni) hos barn og unge med autisme.

Vår største drivkraft er å bidra til at mennesker med nevrologiske og psykiatriske lidelser får en enklere hverdag. Over hele verden jobber Takeda Neuroscience for bedre helse gjennom ledende medisinsk innovasjon. Målet er å dekke behovene til pasienter, uansett hvor de er. Vi påvirker pasientenes liv ved å omgjøre vitenskap til livsendrende medisinsk behandling.

Takeda Neuroscience har som uttalt mål å bidra til å løfte kunnskap og kompetanse om nevrologiske lidelser hos både pasienter, pårørende og medisinsk helsepersonell. Vi har et særlig fokus på behandling av lidelser som ADHD, søvnproblemer hos voksne, samt søvnlidelser (insomni) hos barn og unge med autisme.

Å leve med ADHD, autisme og søvnproblemer kan gi forringet livskvalitet og utfordringer for både pasienter og pårørende. I Takeda Neuroscience søker vi å lette disse utfordringene gjennom behandlingsalternativer og ved å være en kunnskapsformidler. Vi ønsker å bidra til økt kunnskap for nevropsykologiske lidelser, slik at flere kan oppleve en hverdag bygget på forståelse, respekt og nødvendig tilrettelagt støtte, oppfølging og behandling.

Pasientene vil alltid stå i sentrum for vårt arbeid. I Takeda bygger alt arbeid på våre bærende verdier; integritet, rettferdighet, ærlighet og utholdenhet.
Takeda har hatt pasienter i fokus siden 1781, da Chobei Takeda I startet et firma for salg av tradisjonelle japanske og kinesiske medisiner. I 2011 ble norske Nycomed en del av Takeda. Nycomed hadde da i over 140 år vært en velkjent aktør i norsk legemiddelindustri og en viktig del av nordmenns hverdag med noen av landets mest kjente legemidler. Denne arven har Takeda bygget videre på og jobber for en bedre folkehelse og et friskere Norge.

C-APROM/NO/CORP/0001

Her finner du mer informasjon!

ADHD
Autisme og søvnproblemer
Søvn og søvnproblemer