Annerledeshet, utenforskap og komorbide lidelser ved autisme

Annerledeshet, utenforskap og komorbide lidelser ved autisme

Autisme i seg selv behøver ikke være en belastning, men mange sliter med å føle seg annerledes. Det kan føre til utenforskap, og gi tilleggslidelser, forklarer Maj-Britt Posserud, forsker og lege ved Universitetssykehuset i Bergen, i denne videoen.