Kan autisme behandles?

Kan autisme behandles?

Det er ingen medisiner eller psykologisk behandling som kan «fjerne» autisme, men med tilrettelagt pedagogikk får barn med utfordringer bedre lærings- og utviklingsmuligheter, mener forsker og lege Maj-Britt Posserud.

Mennesker med autisme er annerledes enn de fleste andre, og det er viktig å behandle denne annerledesheten som en styrke, sier May-Britt Posserud, forsker og lege ved Universitetssykehuset i Bergen.
Maj-Britt Posserud er opptatt av tilrettelagt pedagogikk for barn med autisme.
Posserud er lege og forsker ved Universitetssykehuset i Bergen, og hun er spesialisert i autisme.

Behandling for autisme søker å kompensere for læringsvansker som et barn med autisme kan ha, med tilrettelagt pedagogikk som tar hensyn til utfordringene som er knyttet til diagnosen, forklarer Maj-Britt Posserud, forsker og lege ved Haukeland sykehus.

Pedagogikken tilpasses med tanke på at barnet ikke har den samme sosiale motivasjonen som andre, og at barnet ikke automatisk lærer for eksempel språk like lett som medelever. Det er viktig å tilpasse både til det enkelte barns utfordringer og mer overordnede utfordringer ved autisme.

– Det er viktig å finne frem til barnets egen motivasjon. Det kan være en helt spesiell interesse eller noe så enkelt som en kjeks i belønning, sier Maj-Britt.

– Autisme kan ikke «fjernes» med tabletter eller psykologi. Det er den pedagogiske behandlingen som er det beste verktøyet for at barn med autisme skal fungere best mulig.

C-APROM/NO/SLE/0084