Søvn

Søvnproblemer? Slik sover du bedre

Får du ikke sove? Vi sover en tredel av livet, men vet ikke helt hvorfor søvnen er så viktig for oss. Bli klokere på søvn, så kan du hjelpe deg selv og andre til bedre og mer opplagte dager.

Les mer om søvn og søvnproblemer

Autisme og søvnproblemer påvirker hele familien

Da Oscar fikk diagnosen barneautisme i 2016 lette mamma Line høyt og lavt for å få så mye informasjon om tilstanden som mulig. Resultatet av informasjonsøket ble at hun selv endte med å skrive boken «Oscar har autisme…». Oscar har søvnproblemer, noe som i stor grad påvirker hans og familiens hverdag.

Les mer

Søvnråd fra en hjerneforsker – 3 tips for bedre søvn

Det aller viktigste man kan gjøre, er å sette søvn høyere opp på prioriteringslisten og ikke aktivt velge den bort til fordel for andre aktiviteter. Søvn er et grunnleggende behov vi må dekke for å holde oss friske og fungere i hverdagen, på lik linje med å spise.

Les mer om søvnens betydning