Positivt å gå egne veier

Positivt å gå egne veier

Hvordan fungerer mennesker med autisme? Forsker og lege Maj-Britt Posserud mener det er veldig viktig at autister har god selvinnsikt i hvordan de fungerer. Det gir mestringsfølelse og styrker selvtilliten å vite at det er positivt ikke å være som alle andre.

– Det viktigste rådet jeg kan gi foreldre som har barn med autisme, er at de må hjelpes til selvverd. Å få veiledning i sin egen utvikling kan være avgjørende for å fungere godt, sier Maj-Britt Posserud, forsker og lege ved Universitetssykehuset i Bergen.

Vi må løfte frem de positive egenskapene ved autisme, som selvstendighet og dedikasjon, oppfordrer Maj-Britt Posserud, lege og forsker ved Universitetssykehuset i Bergen.

– Jeg pleier å si til ungdommer at det er lov å være asosial, det finnes mange som er akkurat det. Elon Musk er et godt eksempel. Han har stått frem med diagnosen Asperger, og se hva han har fått til!

Tesla-gründeren er et forbilde for innovasjon, og har gitt verden nye og bærekraftige produkter. Han er flink, men også annerledes. For mange oppleves annerledesheten som et problem, men håndtert riktig kan det være en fantastisk ressurs.

Annerledes, men god

– Den største ressursen jeg ser hos barn, ungdom og voksne med autisme er selvstendigheten deres. De er ikke så påvirkelige som andre og er ofte veldig selvstendige. De har en evne til å følge sin egen vei, og det kan gi utrolige resultater, mener Maj-Britt.

Mennesker uten autisme dikteres ofte av sosiale normer, og det kan legge begrensninger på egen utvikling og viljen til å gå nye veier. For Maj-Britt er det viktig å løfte frem at nettopp selvstendighet og evnen til å tenke uhindret kan være positivt.

– Jeg sier ofte til foreldre: Ja, dette er et selvstendig barn, som vet hva det vil. Det kan være godt for foreldre og mennesker med autisme å høre at annerledesheten kan brukes positivt.

C-APROM/NO/SLE/0082