Hjernehelse

Uten hjernehelse – ingen annen helse

Mer forskning, økt fokus på søvnens betydning og inkludering av psykiske lidelser i hjernehelsen; dette er noen av Hjernerådets fokusområder for vår nasjonale hjernehelse. Rådet ser med bekymring på statistikken som viser økende tap av liv ved hjernelidelser.

Les intervjuet med Aud Kvalbein, generalsekretær i Hjernerådet.