Personvern og informasjonskapsler

Personvern og informasjonskapsler

Når du besøker vårt nettsted vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler (“cookies”). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom din enhet og dette nettstedet og som brukes for å få nettstedet til å fungere best mulig. Nedenfor finner du oversikt over hvilke informasjonskapsler som benyttes.

Personvernerklæring for varemerke/produktnettsted

Takeda AS («Takeda») er forpliktet til å beskytte ditt personvern, og vil gjøre sitt ytterste for å beskytte dine personopplysninger i henhold til følgende personvernregler. Ved å besøke dette nettstedet, godtar og samtykker du til retningslinjene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Personopplysninger som Takeda samler inn og bruker

Når du besøker dette nettstedet, kan følgende informasjon samles inn automatisk:

 • Teknisk informasjon, inkludert IP-adressen som brukes til å koble din datamaskin til Internett, din påloggingsinformasjon, type nettleser og versjon, tidssone, type nettleser-plugin og versjoner, operativsystem og plattform,
 • Informasjon om ditt besøk, inkludert full URL-klikkstrøm til, via og fra dette nettstedet (inkludert dato og tidspunkt), sideresponstid, nedlastingsfeil, hvor lenge du besøker visse nettsider, informasjon om interaksjon med nettsidene (slik som rulling, klikk og holding av musepeker over et objekt), samt metoder som brukes for å gå ut av nettsiden.

Takeda kan også samarbeide med tredjeparter (inkludert forretningspartnere, underleverandører for tekniske tjenester, annonsenettverk, analyseleverandører og søkeinformasjonsleverandører), og kan motta informasjon om deg fra dem.

Takeda samler inn, behandler og bruker også andre personopplysninger om deg når du frivillig sender slik informasjon til oss via dette nettstedet, inkludert:

 • navn, tittel, adresse og annen kontaktinformasjon, inkludert e-postadresse og telefonnummer:
 • stillingstittel/rolle og, hvis relevant, informasjon om arbeidsgiver og/eller om din arbeidsplass/praksisplass,
 • informasjon om din ekspertise, forskningsområder og spesialfelt,
 • informasjon du inkluderer om deg selv og/eller andre for å beskrive henvendelsens natur. Du skal ikke gi oss personopplysninger eller sensitive personopplysninger om pasienter som kan brukes til å identifisere dem med mindre du har innhentet spesifikt samtykke fra disse pasientene.

Når Takeda samler inn personopplysninger om deg, vil vi informere deg om den forespurte informasjonen er obligatorisk eller frivillig. Hvis du ikke ønsker å gi oss visse opplysninger, kan dette påvirke din bruk av enkelte funksjoner, noe som igjen kan føre til at det blir umulig for Takeda å levere visse tjenester til deg.

Slik samler Takeda inn personopplysninger

Takeda vil kun behandle personopplysninger du gir oss, til følgende formål:

 • formidling av informasjon og tjenester du har forespurt, slik som informasjon om et Takeda-produkt
 • Rapportering og overvåking av informasjon om bivirkninger og reaksjoner du har rapportert om via nettstedet,
 • Formidling av informasjon, tjenester og/materialer via telefon, brevpost, e-post og/eller personlig besøk, i henhold til dine preferanser.
 • Besvarelse av undersøkelser

Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

Takeda behandler personopplysninger basert på følgende:

 • I enkelte tilfeller kan Takeda be om ditt samtykke for å samle inn og behandle dine personopplysninger. Hvis du velger å gi ditt samtykke, har du muligheten til å trekke dette tilbake på et senere tidspunkt ved å kontakte oss som beskrevet i avsnittet «Slik kan du kontakte oss». Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, må du huske at dette ikke påvirker behandling som allerede er gjennomført.
 • I andre tilfeller, kan behandling av dine personopplysninger være nødvendig for å oppfylle gjeldende lovgivning eller forskrifter eller en avtale du har inngått. Det kan hende det ikke er mulig å reservere seg mot slik behandling, eller at slik reservasjon kan påvirke evnen til å oppfylle våre avtalevilkår overfor deg.
 • Takeda kan også behandle dine personopplysninger basert på selskapets legitime interesser. Du har rett til å reservere deg mot all slik behandling av dine personopplysninger. Du kan reservere deg ved å kontakte oss som beskrevet i avsnittet «Slik kan du kontakte oss».

Takeda kan dele dine personopplysninger med andre

Takeda kan dele dine personopplysninger med andre selskaper i Takeda-konsernet (slik som datterselskaper, vårt holdingselskap og holdingselskapets datterselskaper) når dette er nødvendig for å oppfylle et legitimt forretningsformål eller gjeldende lovgivning (slik som legemiddel-/pasientsikkerhet).

Takeda kan dele dine personopplysninger med tjenesteleverandører som utfører tjenester på vegne av Takeda, inkludert levering av informasjon og tjenester du har forespurt.

Takeda har inngått avtaler med slike tjenesteleverandører som forbyr disse å bruke eller dele dine personopplysninger, utenom i tilfeller dette er helt nødvendig for å kunne utføre de avtalte tjenestene på vegne av Takeda, eller for å oppfylle gjeldende lovgivning.

Takeda forbeholder seg retten til å dele dine personopplysninger i tilfeller der selskapet selger, lisensierer eller overdrar hele eller deler av sin virksomhet eller aktiva. Ved salg, leasing (lisensiering) eller overdragelse, vil Takeda gjennomføre rimelige tiltak for å pålegge erververen å bruke alle personopplysninger om deg i henhold til denne personvernerklæringen.

Takeda deler ikke personopplysninger med tredjeparter for markedsføringsformål.

Takeda må kanskje offentliggjøre dine personopplysninger til offentlige organer eller reguleringsorganer og/eller domstolene, hvis dette er nødvendig for å kunne oppfylle gjeldende lovgivning og forskrifter.

Enkelte av Takedas konsernselskaper og/eller tjenesteleverandører kan befinne seg i land utenfor EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») der personvernnivået kanskje er lavere. Takeda vil sørge for at alle nødvendige sikkerhetstiltak iverksettes, og at alle gjeldende lover og forskrifter følges, i forbindelse med slike overføringer.

Slik beskytter Takeda dine personopplysninger

Takeda vil gjennomføre rimelige og relevante fysiske, administrative og tekniske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, offentliggjøring, endring og ødeleggelse. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dine personopplysninger, kan vi aldri garantere oss mot tap, misbruk eller endring av informasjon. All dataoverføring skjer på egen risiko. Husk at sikkerheten under dataoverføring via Internett aldri kan garanteres.

Hvor lenge lagrer Takeda dine personopplysninger?

Personopplysninger vil kun lagres så lenge dette er nødvendig etter formålene de ble innsamlet, og i henhold til lokal lovgivning og forskrifter samt forretningsbehov.

Dine rettigheter

EU/EØS-borgere har visse rettigheter som datasubjekter. Disse rettighetene inkluderer retten til å: (i) be om innsyn og korrigering eller sletting av sine personopplysninger, (ii) begrense behandling eller innvende mot behandling av sine personopplysninger, samt (iii) retten til å flytte personopplysninger. Bruk kontaktinformasjonen nedenfor hvis du ønsker å utøve én eller flere av disse rettighetene. EU/EØS-borgere har også rett til å klage på behandlingen av sine personopplysninger til sin lokale tilsynsmyndighet (Datatilsynet).

Du har rett til å be om at Takeda ikke håndterer dine personopplysninger for markedsføringsformål. Takeda vil informere deg (før innsamling av dine data) om vi har til hensikt å bruke dine opplysninger for slike formål, eller om vi har til hensikt å offentliggjøre din informasjon til tredjeparter for slike formål. Du kan til enhver tid utøve dine rettigheter for å hindre slik behandling ved å informere Takeda om at du ikke ønsker å motta slik markedsføring. Hvis du ønsker å utøve denne rettigheten, må du bruke «avslutt abonnement»-funksjonen i den relevante kommunikasjonen eller ta kontakt med oss som beskrevet i avsnittet «Slik kan du kontakte oss».


Annen viktig informasjon

Vårt nettsted inneholder lenker til tredjeparters nettsteder. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for disse nettstedene. Husk å lese personvernerklæringene på alle nettsteder du besøker.

Google Analytics

Takeda bruker Google Analytics, en nettanalyseverktøy som hjelper nettstedeiere med å forstå hvordan besøkende bruker deres nettsteder. Google Analytics-kunder kan se en rekke rapporter om hvordan besøkende bruker deres nettsteder slik at disse nettstedene kan forbedres. Google Analytics samler inn anonym informasjon. Og rapporterer nettstedtrender uten å identifisere individuelle besøkende.

Google Analytics-informasjonskapsler

I likhet med mange andre tjenester, bruker også Google Analytics førsteparts informasjonskapsler for å spore de besøkendes interaksjoner. Disse informasjonskapslene brukes til å lagre informasjon, slik som tidspunkt for besøket, om besøkende har besøkt nettstedet tidligere, og hvilket nettsted som henviste besøkende til det aktuelle nettstedet. Nettlesere deler ikke førsteparts informasjonskapsler på tvers av domener.

Bruk av IP-adresse

Alle datamaskiner og mobilenheter koblet til Internett, blir tildelt et unikt nummer kalt IP-adresse. Slike numre er vanligvis landsspesifikke, og IP-adressen kan ofte brukes til å identifisere landet, fylket/regionen og stedet/byen der en datamaskin er tilkoblet Internett. Google Analytics samler inn IP-adressen til besøkende på nettsteder for å gi nettstedeiere en formening om hvor deres besøkende kommer fra. Denne metoden kalles ofte geolokalisering.

Google Analytics rapporterer ikke den aktuelle IP-adresseinformasjonen til sine kunder. Ved å bruke en metode som kalles IP-maskering, kan nettstedeiere fortelle Google Analytics at de kun ønsker å bruke en del av IP-adressen for geolokalisering. Nettstedeiere har tilgang til IP-adressene til besøkende på sine nettsteder, uavhengig av om de bruker Google Analytics eller ikke.

Personopplysninger

Personopplysninger er informasjon som identifiserer deg personlig, slik som navn, e-postadresse eller faktureringsinformasjon eller andre data som kan kobles til slik informasjon. I henhold til brukervilkårene, som alle Google Analytics-kunder må overholde, forbys sporing eller innsamling av slik informasjon med Google Analytics eller kobling av personopplysninger opp mot nettanalyseinformasjon.

Bruk av Analytics-data hos Google

Nettstedeiere som bruker Google Analytics, har kontroll over hvilke data de tillater Google å bruke. De kan velge om de ønsker at Google skal bruke slike data eller ikke ved hjelp av innstillinger for datadeling fra Google Analytics. Dersom innstillingene tillater det, vil dataene brukes til å forbedre produkter og tjenester fra Google. Nettstedeiere kan når som helst endre disse innstillingene.

Nettlesertillegg for bortvelging

For å gi nettstedbesøkende flere alternativer om hvordan de ønsker at deres informasjon samles inn av Google Analytics, utviklet Google et nettlesertillegg for bortvelging. Nettlesertillegget kommuniserer med Google Analytics JavaScript (ga.js) for å fortelle at informasjonen om nettstedbesøket ikke skal sendes til Google Analytics. Google Analytics’ nettlesertillegg for bortvelging Google Analytics hindrer ikke at informasjon blir sendt til selve nettstedet eller til andre nettanalysetjenester.

Les mer om Google Analytics’ nettlesertillegg for bortvelging her

Slik kan du kontakte oss

Du kan kontakte oss for å utøve dine rettigheter, stille spørsmål eller sende klager om Takedas behandling av dine personopplysninger. Takeda vil iverksette hensiktsmessige tiltak for å besvare spørsmål, henvendelser og klager. Takeda vil også svare på slike henvendelser innen tretti (30) virkedager.

Kontaktinformasjon:

Postadresse: Attn: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland.

E-postadresse: dataprivacy@takeda.com

Viktig informasjon

Den norske tilsynsmyndigheten (Datatilsynet) er ansvarlig for at EUs personvernforordning (GDPR) følges i Norge. For mer informasjon om dine personvernrettigheter, eller hvis du ikke kan løse et problem direkte med oss og ønsker å sende inn en klage, ta kontakt med: postkasse@datatilsynet.no.

Denne personvernerklæringen trer i kraft 1. juli 2018.© Levert av Takeda 2019 | C-APROM/NO//0440