Autisme – hva vet vi?

Å leve med autisme kan være utfordrende, også for de pårørende. Barn med autisme kan ha behov for tilrettelagt undervisning og ekstra hjelp i hverdagen.

Autisme – hva vet vi?

Ingen med autisme er like. Autister er som alle andre, unike individer med sine særegenheter. Men det er noen karakteristiske symptomer som går igjen, og dét er grunnlaget for å stille diagnose og tilrettelegge behandling og oppfølging. La oss se nærmere på hva autisme er, og hvordan vi best kan leve med den.

Autisme er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse, som er medfødt og organisk betinget. Studier tyder på at autisme er genetisk betinget, men ikke alt ved autisme kan forklares ved genetikk.

Tidlig diagnose

Autisme oppdages ofte i tidlige barneår, når foreldre og mennesker rundt barnet ser avvik i en normal utvikling. Tegn på autisme kan være at det er vanskelig å få blikk-kontakt, sen utvikling av språk, begrenset aktivitetsevne og en fornemmelse av at barnet er i sin egen verden.

Autisme kan ikke avdekkes med tester eller medisinske prøver, men en grundig utredning av spesialister i helsetjenesten vil avdekke en autismediagnose.

Autisme karakteriseres i det som kalles et autismespekter. Internasjonalt brukes forkortelsene ASD (Autism Spectrum Disorders), i Norge bruker vi både ASD og ASF (autismespekterforstyrrelser).

Autismediagnoser deles overordnet inn i:  

 • Barneautisme
 • Asperger syndrom
 • Atypisk autisme
 • Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse

Å leve med autisme kan være utfordrende for personen selv, men også for familien og andre rundt barnet. Nettopp derfor er det viktig at diagnosen stilles tidlig, slik at livet med autisme er best mulig tilrettelagt for alle.

Tilpasset behandling

I de fleste tilfeller vil flere instanser være involvert i god behandling og tilrettelegging. Fastlege vil i samarbeid med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) henvise til Barne- og ungdomspsykiatriske klinikk (BUP) for utredning. Blir det konstatert autisme, vil PPT involvere for eksempel skole for å få tilpasset opplæring. Individuell behandling er stikkordet, noen klarer seg med jevnlig oppfølging, mens andre må ha daglig assistanse.

Søvnproblemer er vanlig

Mellom 40 og 80 prosent av barn med autisme har søvnproblemer. Det kan være vanskelig å sovne om kvelden, og ofte er nattesøvnen urolig. Mangel på søvn vil på kort sikt gjøre det vanskeligere å takle hverdagen, mens det på lang sikt kan påvirke den helhetlige helsen. Hormonet melatonin har en sammenheng med søvnkvalitet. Barn med autisme kan ha et for lavt nivå av melatonin.

Se det unike

Mennesker med autisme kan ha helt særegne evner og kvaliteter som kan utnyttes for mestring og god selvfølelse. Det er viktig å tilrettelegge for at de individuelle evnene får blomstre. Gode rammer gjør personligheten til et pluss, i stedet for et minus. For mennesker med autisme er den viktigste behandlingen å bli møtt med forståelse, trygghet og et solid behandlingsapparat.

Vanlige kjennetegn hos mennesker med autisme

 • Begrenset evne til og interesse for sosial omgang
 • Unnvikende blikk-kontakt
 • Avvikende og annerledes reaksjonsmønster
 • Utfordringer med kommunikasjon og språk
 • Avvikende adferd
 • Annerledes opplevelse av sanseinntrykk
 • Økt sårbarhet for stress

Kilde: Autismeforeningen

Kan autisme behandles? Lege og forsker Maj-Britt Posserud forklarer mer om
tilrettelagt behandling her.

C-APROM/NO/Sle/0087