Søvnproblemer som følge av autisme

Søvnproblemer som følge av autisme

Søvn- og spisevansker er vanlig ved autisme. Mennesker med autisme kan være såkalt særspiste og de strever med å få tilstrekkelig søvn. Forsker og lege Maj-Britt Posserud forklarer hvorfor søvnen ofte forstyrres ved autisme.

– Hormonet melatonin styrer dag- og nattrytmen vår, men mange barn med autisme har ikke naturlig melatoninproduksjon. Det gir utfordringen med innsovning, mange oppvåkninger gjennom natten og mange våkner veldig tidlig om morgenen, forklarer Maj-Britt Posserud, forsker og lege ved Universitetssykehuset i Bergen.

Mennesker med autisme er annerledes enn de fleste andre, og det er viktig å behandle denne annerledesheten som en styrke, sier May-Britt Posserud, forsker og lege ved Universitetssykehuset i Bergen.
Søvn er viktig for å fungere godt i hverdagen, men mennesker med autisme har ofte problemer med å sove. Lege og forsker Maj-Britt Posserud gir råd om bedre søvnkvalitet.

Mange barn med autisme har store søvnproblemer, og det kan gi store utfordringer gjennom dagen. Maj-Britt er opptatt av at det igangsettes tiltak som kan gi bedre søvnrytme.

– Hvis barnet totalt sett sover for lite, er det viktig å ha det helt mørkt på soverommet. En lyslampe som vekker barnet om morgenen, kan stimulere til produksjon av melatonin, sier Maj-Britt.

Sosiale utfordringer påvirker søvn
Oscar har autisme og søvnproblemer. Det påvirker hele familien, forteller mamma Line her.

Sosiale utfordringer påvirker søvn

Søvnproblemer er ikke et symptom på autisme, og inngår ikke i kriteriene for diagnose. Ikke alle med autisme sliter med å sove, men mange har søvnutfordringer.

Autisme er en utviklingsforstyrrelse, men forskere vet ikke hvorfor søvnproblemer ofte følger med autisme. Søvnrytmen utvikles gjennom barns oppvekst. Små barn har ikke utviklet voksnes søvnrytme, de kan sove på dagen og være våkne om natten. Maj-Britt beskriver at mennesker med autisme har en utviklingsforstyrrelse som de bærer med seg hele livet.

Maj-Britt er også opptatt av at våre sosiale normer gir utfordringer med søvn.

– Søvn er komplekst, og påvirkes av mange faktorer. En av de viktigste er det sosiale livet, som kan overstyre biologien. Vi klarer for eksempel å holde oss våkne når vi er på fest eller jobber nattevakter. Mennesket er veldig sosialt, og det forplanter seg gjennom livet ved autisme. Det er kanskje det sosiale livet gjennom dagen som er strevsomt, og det forplanter seg til søvnen og gir utfordringer, avslutter Maj-Britt.

C-APROM/NO/SLE/0081