Hva kjennetegner autisme?

Hva kjennetegner autisme?

Mye handler om sosiale evner og tilpasning i samfunnet vårt, men mennesker med autisme strever med sosiale normer og kan dermed oppleves som annerledes. Nettopp annerledesheten gir mennesker med autisme styrke og selvstendighet, mener forsker og lege Maj-Britt Posserud.

Autisme er en diagnose som betegner mennesker som har utfordringer med sosial samhandling og interaksjon. Selv om det er en diagnose, er det ikke en sykdom. Det er en annerledeshet, forklarer Maj-Britt Posserud, forsker og lege ved Universitetssykehuset i Bergen.

Mennesker med autisme er annerledes enn de fleste andre, og det er viktig å behandle denne annerledesheten som en styrke, sier Maj-Britt Posserud, forsker og lege ved Universitetssykehuset i Bergen.
Mennesker med autisme er annerledes enn de fleste andre, og det er viktig å behandle denne annerledesheten som en styrke, sier Maj-Britt Posserud, forsker og lege ved Universitetssykehuset i Bergen.

– Kriteriene for å stille diagnose er knyttet til utfordringer med å kommunisere og å være sosial. Disse to utfordringene er jo to sider av samme sak, det er vanskelig å være sosial hvis en person har problemer med kommunikasjonen.

Samfunnets normer skaper utfordringer

Det finnes mange betegnelser på autisme, som barneautisme, Asperger, atypisk autisme og utviklingsforstyrrelse. Disse er egentlig en del av samme pakke, så derfor bruker vi nå benevnelsen autismespekterforstyrrelse, eller autismespektertilstander.

– Autisme i seg selv behøver ikke å være belastende, og mange med autisme trives godt med å være den de er. Det er viktig at mennesker er glade i seg selv og aksepterer at ikke alle må være sosiale genier, sier Maj-Britt.

Mye forskning har søkt å kurere autisme, i stedet for å hjelpe med utfordringer. Samfunnet vårt er formet på en måte som kan gi problemer for mennesker med autisme. Vi er veldig sosiale og det er viktig å kunne snakke godt for seg, delta i møter og mestre teamfølelsen. Alt dette er utfordrende for mennesker med autisme.

Diagnose kan gi lettelse

– Å få stilt en autismediagnose kan være til hjelp for personen selv og for familien rundt. Mange foreldre opplever takknemlighet og lettelse ved å ha noe konkret å jobbe med. De vet at barnet er annerledes, og vil gjerne forstå hvordan de kan hjelpe, mener forskeren.

Det finnes mange positive sider ved å leve med autisme. Personer med autisme trekker selv frem at de er selvstendige og ikke lar seg påvirke av andre. De har en evne til å følge sin egen vei, med en dedikasjon og en pasjon som er helt unik.

– Uavhengighet og selvstendighet gjør at mennesker med autisme kan tenke helt uhindret. De dikteres ikke av sosiale normer, så nettopp styrken og selvstendigheten er viktig å ta vare på i autisme-begrepet, avslutter Maj-Britt Posserud.

C-APROM/NO/SLE/0080