Hva er forskjellen mellom ADHD og ADD?

Hva er forskjellen mellom ADHD og ADD?

ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder og kjennetegnes ved konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet som i stor grad reduserer personens fungering. Tidligere brukte man diagnosen ADD der symptomene knyttet til impulsivitet og hyperaktivitet ikke var like fremtredende som resten. ADD er ikke lenger en offisiell diagnose. I diagnosemanualen DSM-5 har man valgt å dele ADHD inn i tre underkategorier:

  1. ADHD Kombinert type:

    Dette er varianten der symptomkriteriene på både oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet/impulsivitet er til stede.

  2. ADHD Overveiende uoppmerksom type:

    Dette er varianten som tidligere ble kalt ADD. Her møter personen kriteriene for uoppmerksomhet, men ikke hyperaktivitet/impulsivitet.

  3. ADHD Overveiende hyperaktiv/impulsiv type:

    Dette er omvendt av typen over: kriteriene for hyperaktivitet og impulsivitet er møtt, men ikke for uoppmerksomhet.

Ungdom hos psykolog
Illustrasjonbilde (Shutterstock)

Typiske tegn på uoppmerksomhet er manglende interesse for detaljer som fører til slurvefeil, kort utholdenhet og hyppig bytte mellom oppgaver eller aktiviteter, vansker med å følge med på instruksjoner, samt vansker med å planlegge og organisere gjøremål.

Typiske tegn på hyperaktivitet er vansker med å sitte stille, mye tromming med hender og føtter, samt fikling, rastløshet, vansker med å delta i rolige aktiviteter, avbryter andre og prater selv mye, samt vansker med å vente på tur.

Les mer om ADHD-symptomer hos voksne her.

Dersom du ønsker å utredes for ADHD kan fastlegen din henvise deg til en psykolog eller psykiater i spesialisthelsetjenesten. Les mer om utregning av ADHD her.

Kilder: Tiltakshåndboken. Om ADHD. Hentet 27. juni 2022.

«Informasjonen presentert her er ikke ment å erstatte rådgivning av lege eller kvalifisert helsepersonell. Ta kontakt med lege hvis du er bekymret for din egen eller andres helse.” 

C-APROM/NO/ELVA/0095 – utarbeidet juni 2022