Utredning av mulig ADHD hos voksne

Utredning av mulig ADHD hos voksne

Menn har som regel mer tydelige ADHD-symptomer enn kvinner. Kvinner er ofte flinkere til å bevare roen utad, likevel er kvinnene mest plaget innvendig. Dersom man ønsker å bli utredet for ADHD som voksen, kan fastlegen henvise til psykiater. Psykiatere med spesialisering innen voksenpsykiatri, kalles voksenpsykiatere.

For mange er det viktigste å forstå hva ADHD er og lære seg selv å kjenne, mener Espen Anker, lege og spesialist i psykiatri.

– Når vi gjør en utredning for ADHD kartlegger vi symptomer på konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Jeg vil også gjerne ha en nevropsykologisk undersøkelse for å se på evnenivå og måle konsentrasjonsvansker, forteller Espen Anker, som er lege og spesialist i psykiatri ved klinikk Toppetasjen.

For mange er det viktigste å forstå hva dette er og lære seg selv å kjenne. Rundt halvparten av mennesker med ADHD har sinne problematikk som vi betegner emosjonell dysregulering, og det kan bety mye for dem å forstå hvorfor man krangler med andre. Det er noen som opplever at dette er så funksjonsnedsettende at de må ha behandling. Da finnes det to typer behandling; medikamentell og psykoedukativ behandling, sier Espen Anker.

Viktig med en bred utredning 

Voksne med ADHD kan også ha andre psykiatriske diagnoser når de blir utredet for ADHD. Anker forteller at det er viktig å utrede bredt.
– Å gjøre en psykiatrisk vurdering er komplisert. Hvis pasienten kommer til meg og sliter med angst, kan jeg ikke bare behandle angsten. Jeg må finne ut om det ligger noe mer bak, om det som pasienten navngir som angst kanskje egentlig er en ADHD-uro, forklarer Anker.

ADHD-symptomer hos voksne

Hos voksne med ADHD vil gjerne hyperaktivitet vise seg mer som en indre uro, anspenthet, overdreven pratsomhet, fikling, pilling, rastløshet og vansker med å sitte i ro over tid. Impulsivitet kan komme til uttrykk som utålmodighet og tendens til å snakke eller handle uten å tenke seg om. Det kan være vanskelig å “sette ned tempoet”. 

Mange med ADHD har søvnproblemer.
Les lege og spesialist i psykiatri Espen Ankers råd og erfaring med ADHD og søvn.

Emosjonell dysregulering 

Et personlighetstrekk som ofte ses hos mennesker med ADHD, er at man er mer følsom og emosjonell enn andre. Følelser utløses raskere og sterkere enn hos andre, du kan lettere overreagere og ha større problemer med å kontrollere følelsene dine. Du kan oftere føle deg misforstått og derfor eksplodere. 

På den positive siden kan økt emosjonell følsomhet også gi deg større gleder, for eksempel ved at du blir dypere og sterkere berørt av kunst, og musikk og gode opplevelser. Emosjonell følsomhet henger sammen med en økt evne til å føle glede og empati.

ADHD kan være en livsvarig tilstand

Det anslås at rundt to tredjedeler av alle barn med ADHD fortsatt oppfyller kriteriene for diagnosen i voksen alder. Forekomsten av ADHD blant voksne er i internasjonale studier angitt til mellom 3 og 5 prosent. Mange tilhører undergruppen som i hovedsak har oppmerksomhetsforstyrrelse. 

Mange voksne har levdmedADHDhelelivet uten å vite det, og oppdager selv at de har ADHD i forbindelse med diagnose av egne barn.Når brikkene faller på plass, vil det for mange bli lettere å leve det livet man ønsker.

Denne saken er tidligere omtalt på Altomdinhelse.no

C-APROM/NO/ELVA/0050