6 fakta du bør vite om ADHD hos barn

6 fakta du bør vite om ADHD hos barn

ADHD er en forkortelse for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, som på norsk betyr konsentrasjonsvansker med en hyperaktivitetslidelse. ADHD er ikke en sjelden tilstand, mellom 3-5 prosent av alle barn i skolealder har diagnosen.

Uro og manglende fokus er noen av utfordringene ved ADHD hos barn. Dopamoin kan også spille en rolle.
Uro og manglende fokus er noen av utfordringene ved ADHD hos barn.

Her er 6 fakta du bør vite om ADHD:

  1. ADHD er en tilstand som innebærer at deler av hjernen som regulerer konsentrasjon, aktivitet og impulsivitet er påvirket.
  2. Kjernesymptomene ved ADHD er økt uro, impulsivitet og oppmerksomhetsvansker.
  3. For å få diagnosen ADHD som barn kreves en nøye utredning av spesialist (barne- og ungdomspsykiater).
  4. Det kreves at barnet har en tydelig og varig funksjonsnedsettelse over tidfør man får ADHD-diagnosen.
  5. ADHD er en nevropsykiatrisk funksjonsnedsettelse. Dette er en erkjennelse av at barnets oppførsel ikke alltid er viljestyrt.
  6. ADHD er en tilstand, ikke en sykdom.

Hva som er årsaken til symptomene ved ADHD er ennå ikke helt kartlagt, men man har konstatert at dopamin i hjernen hos personer med ADHD ofte er redusert.

Dopamin-omsetning kan ha sammenheng med ADHD

Dopamin har betydning for evnen til å lære at det er sammenheng mellom egen atferd og hendelser i omgivelsene. Dopamin er også involvert i hjernens regulering av oppmerksomhet og atferd. Når dopaminomsetningen ikke fungerer som den skal, kan barnet få problemer med å styre oppmerksomheten og oppføre seg i henhold til vanlige sosiale regler for atferd.

Mange med ADHD har tilleggslidelser. I denne videoen forklarer lege og spesialist i psykiatri, Espen Anker, mer om komorbide lidelser.

C-APROM/NO/ELVA/0037