5 gode råd for kommunikasjon og relasjoner ved ADHD

5 gode råd for kommunikasjon og relasjoner ved ADHD

Alle relasjoner er tjent med tydelighet. Hvis vi forteller hverandre hvordan vi fungerer, blir det lettere å tilpasse seg og forstå andres behov. Det gjelder også i familier og relasjoner der noen har ADHD.

Vær tydelig på hvordan du fungerer. Å gi andre innblikk i hvordan akkurat du er, trenger ikke å bety at du skal eller vil behandles annerledes. Det handler mer om å skape en forståelse og aksept for hvordan akkurat du er og har det. 

5 råd som kan forbedre kommunikasjonen med nære relasjoner

  1. Si ifra om du blir for sen

  2. Legg inn påminnelser om bursdager på mobilen

  3. Noter deg ting du skal gjøre med én gang i kalenderen din 

  4. Ha en huskeliste eller bruk kalenderen for påminnelse om når du skal gi lyd fra deg 

  5. Be om hjelp til ting du synes er vanskelig

Vis at du prøver. Vær tydelig med de rundt deg om at du ønsker å håndtere dine utfordringer.

Det er bra å spørre!

Spør alltid når du ikke forstår – det minimerer risikoen for konflikter og misforståelser i nære relasjoner.

Du bestemmer alltid hvem du ønsker å formidle diagnosen din til, eller om du i det hele tatt ønsker å gjøre det. Husk at gjennom å fortelle gjør du det enklere for dine nære og kjære å forstå deg og ditt utgangspunkt.

Voksne med ADHD kan få enkle råd i denne brosjyren som handler om relasjoner og kommunikasjon. Brosjyren kan lastes ned her.

Einar Belck-Olsen lever med ADHD.
Les om hans erfaring for en bedre hverdag.

C-APROM/NO/ELVA/0049