Tilleggslidelser og utenforskap ved autisme

Tilleggslidelser og utenforskap ved autisme

Mennesker med autisme kan ha det godt med seg selv, men samfunnets krav til sosiale ferdigheter kan skape isolasjon og ensomhet. Her forklarer Maj-Britt Posserud sammenhengen mellom autisme, komorbide lidelser og sosiale utfordringer.

Mennesker med autisme får ofte problemer fordi de strever med det sosiale fokuset. I tillegg kan de ha flere tilleggslidelser, også kalt komorbide tilstander, forklarer Maj-Britt Posserud, forsker og lege ved Universitetssykehuset i Bergen. Komorbide tilstander er tilleggslidelser.

Tilleggslidelser ved autisme kan ofte være en større utfordring enn selve autismen, sier Maj-Britt Posserud, forsker og lege ved Universitetssykehuset i Bergen.
Tilleggslidelser ved autisme kan ofte være en større utfordring enn selve autismen, sier Maj-Britt Posserud, forsker og lege ved Universitetssykehuset i Bergen.

– Tilleggslidelser kan være ADHD, tvang eller søvnvansker, og kombinasjonen kan gi utfordringer. I mange tilfeller opplever jeg at det er de komorbide tilstandene som er hovedproblemet.

Autisme kan føre til ensomhet

Forskeren og legen ser at autismen i seg selv ikke behøver å være belastende, og at mennesker med autisme ofte trives godt med å være akkurat som de er. De ønsker ikke å endre på seg selv, men kan føle seg annerledes og ha problemer med selvfølelsen. Det gjør at de føler seg utenfor og sliter med å passe inn i det samfunnet definerer som normalt.

– Det er viktig at personer med autisme lærer å være glad i seg selv, akkurat slik de er, og at de aksepterer at ikke alle kan være sosiale genier. I samfunnet er det ofte slik at de som ikke mestrer det sosiale faller utenfor, de kan bli mobbet eller slite med å få jobb. Voksne med autisme havner altfor ofte utenfor og blir veldig ensomme, avslutter Maj-Britt.

C-APROM/NO/SLE/0083