Komorbide lidelser ved ADHD – hva er det?

Komorbide lidelser ved ADHD – hva er det?

Noen får flere diagnoser knyttet til ADHD, såkalte komorbide lidelser. Psykiater Espen Anker er opptatt av at ADHD ikke er en sykdom, men en tilstand som kan påvirke livet negativt. Her forklarer han hvordan tilknyttede lidelser og manglende mestringsfølelse kan føre til behov for behandling.

Når pasienter kommer til meg for behandling er det for å finne ut om de har ADHD eller ikke. De mest vanlige symptomene er konsentrasjonsvansker, uro og impulsivitet, men voksne har ofte lært seg å dempe og skjule symptomene, og da kan det være vanskelig å stille diagnose, forklarer Espen Anker, lege og spesialist i psykiatri ved Klinikk Toppetasjen i Oslo.

Mange med ADHD strever med tilleggslidelser, og det er nødvendig å kartlegge disse for best mulig behandling, sier voksenpsykiater Espen Anker.

Under samtale og observasjon kan Espen Anker likevel se etter tegn på uro, impulsive handlinger og problemer med å holde fokus. Tegn som er typiske ved ADHD.

Det kan være at pasienten er urolig under samtale, tripper med bena eller fikler og plukker på ting rundt seg.

Pasienten kan også slite med å holde tråden i en samtale. De faller ut og må ledes tilbake til temaet, eller de avbryter og skyter impulsivt inn usammenhengende ord og setninger.

Komorbide lidelser

– Halvparten av pasientene mine har komorbide lidelser, som er tilleggslidelser til ADHD. Pasienten kan ha ADHD, og i tillegg få diagnoser som for eksempel angst eller depresjon. Det er veldig vanlig at pasienter har to, tre og opp til fire lidelser, forklarer Espen.

Espen Anker, lege og spesialist i psykiatri ved Klinikk Toppetasjen i Oslo.

Differensialdiagnoser

Psykiateren trekker også frem betegnelsen differensialdiagnoser, som fokuserer på hvordan pasientens symptomer kan forklares. Er de forenelige med ADHD, eller er de mer forenelige med annet pasienten kan bære med seg, som for eksempel angst eller sinne.

Espen arbeider med både komorbide lidelser og differensialdiagnoser.

– Pasientene mine kommer til behandling fordi de har konsentrasjonsproblemer og sliter med daglige gjøremål. Hos barn er det enklere å stille diagnose fordi det er synlig at de er urolige eller ukonsentrerte.

– De kan komme for sent til skolen og ha glemt både gymbaggen og engelskboken. Hos voksne med ADHD kan helt generelle og praktiske gjøremål være vanskelig å gjennomføre, som å logge inn på nettbanken eller oppgi et KID-nummer, sier Espen.

– Dessverre er det jo mange med ADHD som har et rusproblem. Rushistorien begynner ofte med at de selvmedisinerer seg, og så blir «alt» galt. Det er en vanskelig terapeutisk situasjon fordi de medisinene vi bruker kan man også ruse seg på. Så det er vanskelig. Da må vi bruke mye omsorg og mye kontroll, urinprøver, og passe på at ikke det bærer galt av sted, forteller Espen.

Jeger eller bonde?

Psykiateren understreker at ADHD ikke er en sykdom, men en diagnose som er innenfor normalen.

Espen liker å forklare utfordringene med ADHD ved å dele mennesker inn i kategoriene jeger og bonde. ADHD er typisk jeger, med uro og impulsivitet, best fungerende i bevegelse. Men vi lever i et samfunn tilrettelagt for bønder, og det er på en måte «ut» å være jeger.

– Det er mange som har jegerliknende egenskaper med uro, impulsivitet og høyt aktivitetsnivå. Det er omfanget av symptomer som avgjør om det er behov for hjelp, forklarer Espen og avslutter:

– Man kommer til en ADHD-utredning når ADHD blir for vanskelig å håndtere i hverdagen og det livskvaliteten påvirkes negativt.

C-APROM/NO/ELVA/0018