Komorbide lidelser ved ADHD – hva er det?

Komorbide lidelser ved ADHD – hva er det?

Espen Anker er lege og spesialist i psykiatri. Han utreder ADHD, og ser at så mange som 50 prosent av pasientene hans har tilleggslidelser, komorbide lidelser. Her forklarer han hva mennesker med ADHD strever med, og hvordan komorbide lidelser kan utvikle seg i livet med ADHD.