Hvordan ser hjernen ut? – om hjernens struktur

Hvordan ser hjernen ut? – om hjernens struktur

Hjernen er det organet som gjør at du blant annet kan lese det som står her. Hjernen hjelper oss nemlig å sanse (som å se), tenke (som å forstå hva vi leser) og styre kroppens bevegelser (som å flytte øynene for å lese videre). Hjernen er del av vårt sentralnervesystem, en toveis motorvei med mange avstikkere, som hjelper hjernen å både ta imot og sende ut beskjeder i kroppen.

Hjernen består av noen grå partier (grå substans) og noen hvite partier (hvit substans). Gråfargen kommer i hovedsak fra nervecellene, kalt nevroner. Hvitfargen kommer fra fettlaget (myelin) rundt nervetrådene som forbinder nevronene med hverandre i et stort ledningsnettverk. Disse forbindelsene er det som muliggjør alt fra å føle og høre til å huske og planlegge.

Storhjernen (cerebrum) og hjernebarken (cortex)

En voksen menneskehjerne veier mellom 1,3 og 1,5 kg. Den kan grovt deles inn i storhjernen, lillehjernen og hjernestammen. Storhjernen består av to deler, høyre og venstre hemisfære, som er forbundet med hverandre gjennom en hjernebjelke. Storhjernen tar klart størst plass i skallen, og er også betydelig større hos mennesker enn hos dyr. Dette skyldes blant annet at det ytre laget, hjernebarken, folder seg når hjernen utvikles. Dette har gitt både vindinger (gyri) og furer (sulci). Disse har igjen gitt en inndeling av begge hjernehemisfærene i lapper: pannelappen, isselappen, tinninglappen og bakhodelappen.

Hjernen er et fascinerende organ som består av to hemisfærer. Disse er igjen delt inn i fire lapper: pannelappen, isselappen, tinninglappen og bakhodelappen.
Hver side (hemisfære) av storhjernen din er delt inn i fire lapper: pannelappen, isselappen, tinninglappen og bakhodelappen. (Illustrasjonsbilde Shutterstock)

Pannelappen hjelper oss blant annet å forstå det vi sanser, regulere følelser, planlegge og gjennomføre aktiviteter, løse problemer, kunne sammenlikne flere perspektiver og styre impulser. Hjernen utvikler seg bakfra og frem. Det betyr at funksjonene vi nettopp listet er noe som læres og finjusteres jo større barnet (og dermed pannelappen) blir.

Hvordan trenes hjernen? Lær mer om hjernens formbarhet og hvordan vi lærer her.

Lillehjernen (cerebellum) og hjernestammen

Lillehjernen ligger under bakhodelappen og er nært forbundet med hjernestammen. Også lillehjernen er delt i to hemisfærer. Lillehjernen er spesielt viktig for balanse og likevekt, og å planlegge og utføre bevegelser som å røre på fingrene. Hjernestammen er bindeleddet mellom hjernen og resten av sentralnervesystemet. Her finner du kjerner som styrer livsviktige funksjoner som respirasjon, blodsirkulasjon og hjerteaktivitet. Hjernestammen fortsetter ned i ryggmargen. I ryggmargen finner du nervefibrene som danner motorveien mellom hjernen og resten av kroppen. Her sendes viktige beskjeder til og fra hjernen.

Visste du at?

  • Hvis du bretter ut hjernebarken til et voksent menneske så dekker den hele 200 m2
  • Bare hjernebarken inneholder 20 milliarder nerveceller.
  • Nervebanene i nervesystemet krysser over i hjernestammen. Det gjør at høyre del av hjernen styrer venstre del av kroppen – og omvendt.

Man tenker at noen områder i hjernen er spesialisert på visse funksjoner. For eksempel ligger synssenteret bakerst i hjernen og luktsenteret foran. Følelsessenteret finnes i tinninglappen, i den mandelformede kjernen amygdala. Amygdala er spesielt viktig for å koble stimuli med følelser, som at en klem gjør deg glad eller at å se noen andre gråte gjør deg trist. Samtidig så vet vi i dag at det i stor grad er snakk om nettverk i hjernen, der flere områder av hjernen arbeider sammen.

Illustrasjonsbilde Shutterstock

Hjernen er et ekstremt komplekst organ. Denne artikkelen er en forenklet fremstilling av hjernen.

Kilde: Urnes, Anne-Grethe (2020) Hjernens oppbygning og funksjon. I A.-G. Urnes (Red.), Den interaktive hjernen hos barn og unge (s. 29-43). Gyldendal Akademisk.

C-APROM/NO/ELVA/0064

Nysgjerrig på ADHD hos barn? Vi har samlet nyttig informasjon her.