Nyttig informasjon ved søvnproblemer

Nyttig informasjon ved søvnproblemer

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, SOVno, har som oppgave å bygge opp og spre forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling av ulike typer søvnforstyrrelser. SOVno retter seg både mot helsepersonell, pasienter, pårørende og befolkningen generelt. 

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer har utarbeidet fire brosjyrer om søvn og søvnsykdommer, som vi kort oppsummerer her: 

 1. Søvn og søvnproblemer

  Brosjyren gir en grunnleggende innføring om søvn, søvnregulering og søvnproblemer.

 2. Søvnproblemer – hvordan skal de behandles?

  Brosjyren omhandler søvnforstyrrelser, søvnhygiene og søvnrestriksjon, og gir en samlet oversikt over medisinske og ikke-medisinske behandlingsalternativer.

 3. Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker

  Brosjyren tar for seg døgnrytmer, døgnrytmeforstyrrelser og forsinket søvnfasesyndrom.

 4. Søvnapné – utredning og behandling

  Brosjyren omhandler pustestopp under søvn, utredning ved mistanke om søvnapné, og ulike behandlingsformer ved søvnapné.

Ønsker du mer informasjon?

Her kan du lese brosjyrene og laste dem ned: 

Besøk denne siden for å se den samlede oversikten over innholdet på SOVno: 

Kilde: Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer 

Den viktige søvnen!
Les lege Ole Petter Hjelles spennende artikkel om søvnens betydning for hjernen og generell helse.

C-APROM/NO/Sle/0105