Har du søvnproblemer? Bli med på viktig undersøkelse

Har du søvnproblemer? Bli med på viktig undersøkelse

Universitetet i Bergen har utarbeidet en søvntest for voksne og ungdom fra 15 år og oppover. Søvntesten kan gi en pekepinn på hvilken søvnlidelse du kanskje har, og testen er tilgjengelig fra nettsidene til Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Både voksne, ungdommer og barn kan slite med søvnen. Det kan være problemer med å sovne, stadige oppvåkninger i løpet av natten, eller for kort søvnlengde.

Ta søvntesten her!

Søvnundersøkelsen fra Universitetet i Bergen søker å kartlegge våre utfordringer med den livsviktige søvnen.

Undersøkelsen er anonym. Du kan når som helst avbryte spørreundersøkelsen. Alle svar blir registrert, også delvis besvarte spørreundersøkelser. Alle svar behandles avidentifisert og blir anonymisert fortløpende.

Kilde: Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer.

Les om søvnproblemer ved ADHD og autisme
Den vanskelige søvnen ved ADHD, se videointervju med voksenpsykiater Espen Anker.