Voksen med ADHD: Lege Kristin Leer sin historie

Voksen med ADHD: Lege Kristin Leer sin historie

Stadig flere jenter får ADHD-diagnose i voksen alder. Lege Kristin Leer var 43 år da hun fikk sin ADHD-diagnose etter å ha slitt med blant annet oppmerksomhet og konsentrasjon. Diagnosen ga henne større forståelse for seg selv, men hun savnet forståelse fra de rundt henne. Kristin er opptatt av at mennesker med ADHD har et ansvar for hvordan de blir møtt ved å være ærlige om hvilke utfordringer de har. På denne måten kan fordommer mot ADHD bekjempes. Se Kristin fortelle om sin vei til ADHD-diagnosen.