Viktig å forstå ADHD

Viktig å forstå ADHD

For å forstå ADHD må vi kjenne til utfordringene mennesker med ADHD opplever.
Funksjonssvikten ved ADHD er eksekutiv funksjonssvikt, som blant annet påvirker selvregulering, forteller lege Kristin Leer, som fikk ADHD-diagnosen i voksen alder. Det er også viktig å unngå ADHD-stereotypien, mener Kristin.