Kjønnsforskjeller ved ADHD

Kjønnsforskjeller ved ADHD

Færre jenter enn gutter får ADHD i barnealder. Forskning viser at jenter med ADHD har andre symptomer og utfordringer enn gutter. ADHD hos gutter kjennetegnes i større grad av hyperaktivitet og impulsiv adferd, mens jenter kan ha større utfordringer med sosial tilpasning. Berit Skretting Solberg har forsket på kjønnsforskjeller knyttet til ADHD, og ønsker mer og bedre informasjon om funnene. Se henne fortelle mer om dette i videoen.

Les mer om de ulike ADHD-symptomene til jenter og gutter her.